Manuál pro respondenty 


Kdo se může stát respondentem?

Respondentem aplikace KŮROVCOVÉ INFO se může stát každý, kdo má přístup k odchytům lýkožrouta smrkového, l. severského či l. lesklého do feromonových lapačů. V případě, že máte zájem o monitoring chroustů, je třeba předem kontaktovat Lesní ochranou službu (P. Zahradník, zahradnik (@) vulhm.cz). Respondent i jeho majetek (resp. jemu svěřený majetek) zůstávají zcela anonymní, kontakt a identifikaci zná pouze administrátor webové aplikace www.kurovcoveinfo.cz.

Respondenti budou jednoduchým způsobem proškoleni (obdrží e-mailem podrobnější informace o rozlišování l. smrkového a l. severského, včetně vzorků pro porovnávání, které bude v prvé řadě spočívat ve velikosti brouka; bude tedy nutné jednoduchým způsobem brouka roztřídit před zanesením dat do databáze).

U státních lesů (LČR, VLS) byla s vedením projednána podpora tomuto projektu a zapojení respondentů nic nebrání.

Jak se stát respondentem?

V roce 2016 probíhala registrace respondentů manuálně pomocí registračních formulářů. Od roku 2017 je spuštěn systém automatické registrace respondentů, což zefektivňuje práci jak samotným respondentům, tak i administrátorům. Bohužel není možné využívat registrace z loňska. Je třeba nová registrace všech respondentů.

Registrace respondenta se provádí pomocí pole "Registrace" v horním menu na hlavní straně www.kurovcoveinfo.cz. Jako uživatelské jméno slouží e-mail respondenta, heslo si uživatel volí sám. Pro následnou komunikaci s obsluhou aplikace je potřeba správně a kompletně vyplnit kontaktní údaje a v příslušném poli co nejpřesněji specifikovat lesní majetek (společnost/lesní správa/polesí apod.). Tyto údaje zůstanou pro návštěvníky webu anonymní.

Po zaregistrování obdrží respondent potvrzovací e-mail s přihlašovacími údaji. Prostřednictvím nich se může respondent poprvé přihlásit do aplikace (položka v horním menu na hlavní straně - "Přihlášení"). Poté musí respondent ve svém profilu vytvořit odchytová místa (charakterizovat lokalitu, kde se nachází sledovaný lapač). Zde si respondent také zvolí škůdce, kterého na daném místě bude sledovat. Pokud se na stejném místě nachází lapače na více škůdců, je potřeba přesto vytvořit pro každého škůdce zvláštní "místo odchytu". Pouze pole označená hvězdičkou jsou povinná. Pole "Datalogger" slouží pouze pro respondenty, s nimiž byla dopředu domluvena spolupráce na monitoringu teplot na lokalitách s lapači. 

Respondent může mít libovolný počet odchytových míst, avšak nejlépe nějak odlišných (nadmořská výška, expozice apod.). Není žádoucí, aby respondent hlásil více ploch prakticky shodných. Specifika se uvedou v kolonce „Poznámka" (např. expozici, umístění do místa polomu, aktivní kůrovcové ohnisko apod.).

Respondenti mohou v rámci jedné registrace obsluhovat odchytová místa v různých okresech.

Po vytvoření odchytových míst už nic nebrání tomu, aby se mohla začít vkládat data. Pro vložení aktuálních dat musí být respondent vždy přihlášen, data lze vkládat jako jednotlivě, tak hromadně pro všechna odchytová místa. 

 

Odchyty

Odběry se provádí v intervalu 7-10 dnů. S odběry je vhodné začít tak, aby byl podchycen začátek rojení (doporučený termín zahájení 15. 4.). Pro validaci je možné odchyty zaslat do VÚLHM. Vkládat odchyty lze i zpětně, je ale nutné zadat správný den odběru. V případě hromadného vložení odchytů vyplňte hodnoty pouze u těch odchytových míst, u kterých je to aktuální, a u nich zatrhněte políčko „přidat odchyt". Pokud např. ještě nezačalo rojení, můžete vkládat odchyty s hodnotou "nula". Pozor, neprovedený odchyt se nerovná odchytu s výší nula! To je důležité pro zpětné vyhodnocení dat.

Na jednom odchytovém místě může být jeden i více feromonových lapačů (vhodnější je mít skupinku lapačů). Uvádí se průměrný odchyt na jeden feromonový lapač z jedné plochy. V případě nefunkčnosti (poruchy) některého feromonového lapače v rámci jedné plochy se tento feromonový lapač do průměru nezapočítává.

Při stanovení výše odchytu kalibrací se používá vztah:

- 1 ml (1 cm3) = 35 lýkožroutů smrkových (po odstranění hrubých nečistot)
- 1 ml (1 cm3) = 42 lýkožroutů severských (po odstranění hrubých nečistot)
- 1 ml (1 cm3) = 550 lýkožroutů lesklých (po odstranění hrubých nečistot)

Na vyžádání zašleme každému respondentovi zdarma speciální odměrnou nádobku se stupnicí přímo na odečet počtu l. smrkového. Pište na kontakt (@) kurovcoveinfo.cz.

KI_odmerne_nadobky_male

V rámci letové aktivity daného škůdce v průběhu jednoho roku je nutné používat stejný typ feromonového odparníku a lapače.

Více informací k metodice kontroly jednotlivých škůdců najdete zde.

V případě dotazů nás kontaktujte prostřednictvím e-mailu: kontakt (a) kurovcoveinfo tecka cz,

nebo přímo administrátora projektu Františka Viktorina, tel.: 604 211 501.

 

dot